fbpx

Derfor ønsker flere en uavhengig rådgiver!

Unngå interessekonflikter med uavhengige rådgivere.

Etterspørselen etter uavhengige finansrådgivere har økt betraktelig siden finanskrisen. Grunnen er enkel: kunder og rådgivere er lei av dobbeltroller og interessekonflikter.

I 2017 gjennomførte Dimensional den største kundeundersøkelse i fondsindustrien, med nærmere 19.000 respondenter. Hva var aller viktigst for kunden i sin relasjon med rådgiver?

For 35 %, og tolv prosentpoeng foran nummer to, var det viktigste  “sense of security / peace of mind”. Kundene ønsker i overveiende grad et tillitsforhold der de slipper å bekymre seg. Da kan man ikke være i tvil om rådgiveren har en dobbeltrolle i sine anbefalinger eller ikke.

Kan du stole på legen?

Se for deg at du går til legen fordi du føler deg uvel. Legen foreslår ulike behandlingsopplegg, men du kan kjøpe medikamentene hos han. Her kan legen fort havne i en interessekonflikt hvis han også får betalt av legemiddelprodusenten, eller skriver ut ekstra lang medisineringsperiode hvis marginen er høy. Hovedpoenget er at dette er en tillitsperson som du søker råd og veiledning fra, men som tjener penger på at du blir behandlet med akkurat det preparatet.

Hvis en finansrådgiver tjener penger per transaksjon er det nærliggende å tro at han eller hun er motivert til å anbefale å bytte av fond så ofte som mulig. Hva hvis rådgiveren får ekstra betalt for å selge et spesielt type fond? Foreslår vedkommende dette produktet selv om et annet produkt kanskje er mer hensiktsmessig? Vanskelig å vite, ikke sant?

Hvis bonus og salgsprovisjon i tillegg er en stor komponent av lønnen, kan det ligge en dobbeltrolle her som er uheldig for kunden. Myndighetene i flere sammenlignbare land til Norge, har strammet inn mulighetene for kontantbonuser i finansbransjen etter finanskrisen, nettopp for å hindre råsalg.

Les også: 

Slik tenker du som en profesjonell investor.

Taper på sparing i bank!

Slik kan du unngå å tape penger på kortsiktig trading.

Ingen dobbeltrolle

Løsningen kan være å velge en uavhengig rådgiver som enten tar en årlig avgift eller en fast og forhåndsavtalt avgift hvis dine investeringer lykkes. Dette er modeller der rådgiveren og kunde har sammenfallende interesser. Rådgiveren ønsker at du skal tjene penger på kapitalen din, fordi sjansene da øker for at blir du værende som kunde over tid. Hvis det er avtalt en fast årlig avgift vil selskapets inntjening stige i takt med at din kapital øker.

Det har også forekommet en stor økning i antall uavhengige rådgivere, noe som har resultert i en omfattende spørreundersøkelse av bransjeorganisasjonen i USA.* Det viser seg at 94 % av rådgiverne som byttet jobb til et uavhengig firma, gjorde det fordi de ønsket å gjøre det som er riktig for kunden. 74 % sier de ved å velge en mer uavhengig modell, kommer til å bygge bedre og lengre kundeforhold enn tidligere. De som byttet jobb har også beholdt 87 % av kundene sine. Det betyr at både rådgiverne og kundene verdsetter en inntjeningsmodell som unngår dobbeltroller og interessekonflikter.

Konklusjonen bør være at du og din rådgiver sitter på samme side av bordet. Dere bør begge tjene på at din investerte kapital øker. Hvis rådgivers avlønning for eksempel er en direkte funksjon av antall transaksjoner, kan det oppstå interessekonflikter. Dette er som nevnt også grunnen til at myndighetene har strammet inn denne delen av bransjen, og kundene flokker seg til uavhengige finansielle rådgivere.

___

*Kilde: More Advisors Are Going Independent, With No Regrets.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x