fbpx

Derfor bør du ha en månedlig spareavtale

Månedlig sparing i fond er like enkelt som å spare på sparekonto. Den største forskjellen er hvor mye bedre avkastningen din vil bli over tid dersom du sparer i fond. For selv om sparing i fond er forbundet med risiko, er det forventet å gi bedre betalt så lenge du har tilstrekkelig lang tidshorisont – og disiplin.

Månedlig sparing i fond vokser

I 2019 vil nordmenns samlede månedlige sparebeløp passere 10 milliarder ifølge statistikk fra Verdipapirfondenes forening. Selv om innføringen av aksjesparekonto (2017) og ny IPS (2018) sannsynligvis kan ta noe av æren for det, er det nok først og fremst de lave rentene på sparekonto som gjør at nordmenn i økende grad flytter sin langsiktige sparing til aksjefond. Se regneeksemplene lenger ned i artikkelen som illustrerer forskjellene.

Sparing satt i system

En fast månedlig spareavtale som trekkes automatisk vil hjelpe deg å sette sparingen din i system. I tillegg til at det er veldig fornuftig (som vi kommer tilbake til lenger ned), vil det også ha en disiplinerende effekt. Den faste spareavtalen din har nemlig potensiale til å bli “usynlig” for deg, og dermed tas det følelsesmessige aspektet bort fra investeringsbeslutningen.

Og nettopp det er kanskje det aller beste med en månedlig sparing – det systematiske kjøpet. Selve innskuddet vil da heller ikke påvirkes av om markedet går opp eller ned.

Ved å spare (investere) litt hver måned, trenger du ikke bekymre deg i like stor grad for aksjemarkedets topper og bunner.

Selv om det i teorien er like enkelt å stoppe sparingen og ta ut den oppsparte kapitalen, gjør en fast månedlig sparing det enklere å øke totalportefølje i større grad enn dersom det kun skjer impulsivt.

Sparing i fond kan bli veldig lønnsomt

Månedlig sparing i fond er en veldig fornuftig måte å spare langsiktig. Albert Einstein omtalte rentes rente-effekten som verdens åttende underverk. Konseptet er at man får avkastning på allerede opptjent avkastning. Det betyr også at man får bedre betalt over tid dersom man velger en spareform som er forventet å gi bedre avkastning enn alternative spareformer. For eksempel aksjefond sammenlignet med banksparing.

Det er imidlertid viktig å merke seg at sparing i fond og aksjefond er forbundet med høyere risiko sammenlignet med banksparing. La oss se på et eksempel:

Dersom du sparer 10.000 kroner i begynnelsen av hver måned i aksjefond  sammenlignet med å sette inn det samme beløpet på en sparekonto, kan du forvente å sitte igjen med over det dobbelte etter 30 år. Eksempelet legger til grunn en forventet avkastning i aksjefond på 6,5 % per år og en rente på bankkonto på 2 % per år. Skatt og inflasjon er ikke tatt hensyn til.

Rentes rente-effekten gjør også at mindre beløp vil kunne vokse seg store over tid. Samtidig vil tiden være din aller beste venn. La oss se på et annet eksempel:

La oss si at du begynner å spare som 25-åring i dag (2019). Dersom du sparer 5.000 kroner i aksjefond i begynnelsen av hver måned, kan du forvente å ha litt over 14 millioner ved pensjonsalder. Dersom du har mulighet til å sette av 10.000 kroner i begynnelsen av hver måned, kan du forvente det dobbelte av det, litt i overkant av 28 millioner kroner. Her er det også lagt til grunn en forventet avkastning på 6,5 % per år, og verken skatt eller inflasjon er tatt hensyn til. Dersom de samme beløpene hadde blitt plassert på en sparekonto med samme rentebetingelser som over, ville det gitt deg litt over henholdsvis 4 millioner kroner og 8 millioner kroner. Med andre ord 70 % mindre.

effekten av å spare langsiktig

Skattemessig gunstig å spare i aksjer

For privatpersoner som sparer månedlig i aksjefond, vil det være gunstig å organisere sparingen sin på en aksjesparekonto. Benytter du et eget investeringsselskap, bør du spare i aksjefond gjennom selskapet. Begge de nevnte måtene for å organisere investeringene sine vil resultere i utsatt skatt på gevinst. Gevinst på aksjesparekonto kommer først til beskatning når midlene tas ut av kontoen (man kan kjøpe og selge fritt inne på kontoen uten å tenke på løpende beskatning), mens investeringsselskap er omfattet av fritaksmetoden.

Klikk her hvis du ønsker å bli kontaktet for å høre mer om månedlig sparing og for å komme i gang.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x