fbpx

Rentes rente-effekten – den sterkeste kraften i universet?

Verdens åttende underverk?

Den viktigste økonomiske kraften som gjør deg rik, er i følge mange kjente økonomer og investorer; rentes rente.

Einstein kalte denne effekten “verdens åttende underverk”. Den fungerer slik at du kan øke din formue eksponentielt, ved å re- investere renten eller utbytte hvert eneste år eller måned. Her kan du lese hvor sterk effekten kan være, selv med en relativt lav avkastning slik vi ser bankrenten er i dag.

I historiebøkene til en kjøpmann i Firenze finner vi utregninger på rentes rente helt tilbake til år 1340. Den gangen ble en slik forrentning sett negativt på siden det gav handelstanden og bankene ufortjent mye makt. Det tar nemlig lang tid å betale ned på lån med løpende rentekostnad.

Hundre og femti år senere nedtegner en matematiker den samme funksjonen. Hvor lang tid tar det før du dobler pengene dine. Regnestykket er enkelt. Hvis du deler 72 på årlig avkastning får du antall år til du har doblet pengene dine. Ved for eksempel ti prosent rente, tar det 7,2 (72/10) år før du har dobbelt så stor formue som du startet med.

Warren Buffett skriver ofte om rentes rente i sitt årlige nyhetsbrev til investorene i Berkshire Hathaway. Han underholder med regnestykker om hva tidligere investert kapital hadde vært verdt i dag – med vanlig bankrente. Å sende Christopher Columbus ut på reise i år 1492 for å oppdage Amerika kostet $30 000 på daværende tidspunkt. Hadde Dronning Isabella investert denne summen til 4 % rente ville Spania hatt $7 trillioner i dag. Til sammenligning var deres brutto nasjonalprodukt i 2017 på $1,2 trillioner.

Manhattan ble solgt for $24 fra indianere til hollenderen Peter Minuit i år 1626. I dag er samlet eiendomsmasse på halvøya verdt cirka $12,5 milliarder. Det har Warren Buffett regnet ut at blir 6,12 % årlig avkastning fra da Minuit kjøpte tomten. Han forklarer deretter at hvis du øker forrentningen til 6,5 %, altså noen få basispunkter høyere, ville landeiendommene på Manhattan i dag være verdt $42 milliarder. Så hardt slår en marginalt høyere avkastning ut på resultatet. Hemmeligheten er den lange tidsperioden. Øker du renten til 7 % ville eiendommene være verdt hele $205 milliarder.

Konseptet med rentes rente er å reinvestere avkastningen slik at man også oppnår avkastning på den allerede opptjente avkastningen fremover i tid. Du kan regne deg frem til hvor mye penger du har i fremtiden, hvis du vet antall innskudd, rente og perioden. La oss ta utgangspunkt i en person som ønsker å investere én million kroner i dag som skal være investert i 10 år. Ved 4 % rente eller avkastning vil han ha 1.040.000 kroner ved inngangen til år to. Det neste året vil han motta 4 % på det nye beløpet, noe som resulterer at han ved inngangen til år tre vil ha 1.081.600 kroner. En økning i årlig avkastning fra 40.000 kroner til 41.600 kroner. Og slik vil avkastningen øke år for år.

På denne grafen kan du se hva 1 million kroner utvikler seg til, ved ulike avkastningsnivåer. Tar du høyere risiko og oppnår 10 % årlig forrentning, vil du se at 1 million kroner blir til 2,5 millioner kroner over ti år.

Graf
Grafen viser avkastning på 1 million kroner over 10 år, med tre forskjellige rentesatser. Blå er 4 % rente, rød er 6 % rente og oransje er 10 % rente.

Det går helt fint å ødelegge effekten av rentes rente. Først og fremst ved å ta ut rentegevinsten eller utbyttet og bruke det til noe annet. Kort sparetid og lav rente vil også svekke effekten av rentes rente, noe mange kanskje opplever med dagens rentenivå. En sikker måte å forbigå den positive effekten er å ikke ha en spareplan over lang tid. Det er først etter en lang periode at avkastning målt mot det opprinnelige sparebeløpet kan bli svært attraktivt, også justert for prisstigningen i samfunnet.

Renters rente er en av de rikes store hemmeligheter. Så lenge du har en form for avkastning gjennom rente eller utbytte og setter av god tid, kan pengene vokse seg større og større gjennom hele livet.  

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x