fbpx

Del 2: Funding av selskaper

Hva kjennetegner et selskap i vekst? Og hva bør man tenke på når man er i en vekstfase?

I forrige artikkel delte Marie Mostad sine erfaringer fra oppstartsfasen i gründerselskapet Inzpire.me. I del 2 tar vi for oss hva som kjennetegner et selskap i vekst, og hva som er hensiktsmessig å tenke på når man befinner seg på dette nivået.

Forvaltningshuset er en av landets ledende aktører innenfor finansiell rådgivning og omsetter for over 100 millioner kroner i året. Selskapet består av 70 ansatte fordelt på seks kontorer over hele landet. Selv om Forvaltningshuset er etablert som en av de største aktørene innen uavhengig rådgivning, befinner selskapet seg i det man kan kalle en vekstfase.

Ifølge styreleder i Forvaltningshuset, Tore Malme, kjennetegnes et selskap i vekst av en etablert forretningsmodell, organisasjon og kundebase. På dette nivået handler det om å opprettholde dagens drift samtidig som man jobber kontinuerlig med videreutvikling.

– Rammevilkårene til en start-up er vanligvis begrenset med ressurser, og det må gjøres kompromisser. Et etablert selskap har flere ressurser. Til gjengjeld har de en større og mer etablert kundemasse der det forventes leveranse, forteller Malme.

Et veletablert selskap kan med andre ord vokse ved å betjene dagens kundemasse bedre, og ved å tilby tjenester til flere kunder på lengre sikt.

– Forvaltningshuset har flere tusen kunder over hele landet. Men markedet er potensielt tre hundre tusen nordmenn med ti millioner kroner eller mer i formue. Prioriteringen til Forvaltningshuset er å levere høykvalitets-rådgiving til en større del av denne massen, forteller Malme.

Hvordan fortsette å vokse?

Solid vekst krever at man ivaretar innovasjonskulturen i bedriften, mener Malme.

– Jeg ønsker at mine ansatte skal tenke: Hva blir det neste, hva kan vi bli flinkere til? Det er en svært viktig del av vår kultur. Det er ikke tilfeldig at mange selskaper stagnerer.

Forvaltningshuset rekrutterer hver dag, i praksis, og er alltid ute etter de dyktigste menneskene i landet som kan bistå stadig flere kunder. Alle selskapets kunder følges opp av et dedikert team ledet av kundens personlige formuesforvalter. 

– Vi utvikler og forbedrer hele tiden. Men der etablerte selskaper gjør smidigere justeringer, kan mindre selskaper finne på å gå helt motsatt vei av og til. Det er rett og slett vanskeligere for etablerte selskaper å gjøre dramatiske endringer over natta da man har flere tusen kunder som skal engasjeres også.

Dette er nettopp oppstartbedriftens fordel, ifølge Malme: Forretningsmodellen kan snus raskere.

– I større systemer bruker man kanskje 90 % av tiden til å drifte det bestående. Til slutt har man ikke lenger overskudd til å gjøre nye grep og tenke nytt.

Innovator’s dilemma fra 80-tallet er en stadig aktuell problemstilling, hevder Malme. Store endringer kommer som regel fra enkeltpersoner heller enn digre organisasjoner. Grunnleggeren av Facebook er et godt eksempel.

– Det er noe med styringssystemene i store selskap som hindrer innovasjon. Å opprettholde utviklingstakten og innovasjon er blant de største utfordringene for selskaper i vekst, forteller Malme.

Stadig flere aktører har imidlertid innsett at innovasjon er nøkkelen til suksess. Det har med bevisstgjøring å gjøre, mener Malme.

– Innovativ kultur viser seg å være en forutsetning for å vokse. Ser du deg selv som en utfordrer, må du jobbe hardere, og være bedre, litt bedre i alle fall, enn konkurrentene dine.

Å ligge et skritt foran

Det siste året har Forvaltningshuset utviklet en heldigital rådgivningsløsning, til tross for at markedet ikke er helt modent for det enda. For selv om digitalisering er et verktøy som skal gi kundene økt fleksibilitet, så erstatter ikke det den personlige relasjonen mellom kunde og formuesforvalter.

– Jeg merker at heldigitale løsninger krever mye av folk. Jeg tror det skyldes kompleksiteten og viktigheten. Å kjøpe et hus er ikke noe man bare gjør på Finn.no. De fleste av oss liker å ha en person å rådføre oss med når vi skal ta større beslutninger. Det gir en form for trygghet.

Å forvalte menneskers formue krever fremdeles et ansikt, men vi vet ikke hva fremtiden bringer. Det handler om å alltid ligge et skritt foran, mener Malme.

– I fremtiden vil kanskje digitale løsninger overta i større grad, men det går ikke ut over tjenestene vi leverer. Det vil alltid være noen som har ervervet seg en form for kapital. Og det vil alltid være et behov for å vite hvordan du skal forvalte denne kapitalen best mulig.

Forvaltningshusets misjon og visjon, er å skape større verdier for sine kunder.

– Det finnes omlag 300.000 mennesker der ute i vårt segment der mange i utgangspunktet har behov for profesjonell finansiell rådgivning, forteller Malme.

Man går glipp av verdiskapning ved å ikke jobbe strukturert med kapitalen man har.

 

 

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x