fbpx

Krisen i Venezuela og dens betydning for oljeprisen

Hva er galt med Venezuela?

23. januar 2019 gikk nasjonalforsamlingens leder, Juan Guaido, til det drastiske skritt å utnevne seg selv som president i Venezuela. Dette skjedde til tross for at landet allerede har en president, Nicolas MaduroDe internasjonale reaksjonene har ikke vært entydige, men USA og mange latinamerikanske og Europeiske land har anerkjent Guaido som Venezuelas rettmessige president i en overgangsperiode, mens Russland, Kina, Iran, Tyrkia, Sør-Afrika, Bolivia m.fl. støtter Maduro. Forklaringen på anerkjennelsen er at mange land ikke anerkjenner Maduros legitimitet som president. For eksempel kunngjorde den regionalt viktige Organisasjonen av amerikanske stater at man ikke anså at gjenvalget av Maduro var gyldig. I FN er det inntil videre Maduro-regimet som representerer Venezuela. 

Bakgrunn

For å forstå bakgrunnen for krisen må vi gå tilbake til Venezuelas forrige president, Hugo Chavez. Den tidligere offiseren opprettet i 1997 den Bolivianske revolusjonære bevegelsen, oppkalt etter Simon Bolivar, frigjøringshelten som frigjorde koloniene i nordre del av Sør-Amerika fra Spania på begynnelsen av 1800-tallet. Chavez hadde tidligere forsøkt å ta makten gjennom to ulike statskupp i 1992, men ble i stedet valgt som landets president i 1998. Han ble selv utsatt for et kuppforsøk, men klarte å bli gjenvalgt i 2002, -04, -06 og -12, alle med forholdsvis stort fremmøte og klare valgresultater. Selv om man alltids kan diskutere om valgene var frie og om mediene var nøytrale, er det liten tvil om at Chavez hadde bred støtte i folket. 

Chavez sin presidentperiode var preget av at han skaffet seg politisk kontroll over det statlige oljeselskapet (PDVSA, nasjonalisert i 1976). Staten forsynte seg grovt av oljeinntektene og formidlet dette til fattige og trengende. Det ble i den anledning fremmet anklager om såkalt klientisme, altså at han kjøpte seg fortsatt lojalitet hos fattige velgergrupper. Det som er udiskutabelt er at Chavez plasserte sine folk i høyesterett, statsadministrasjon og ikke minst i oljeselskapet, med en påfølgende hjerneflukt fra sistnevnte. Chavez døde av kreft i 2013, og utnevnte selv Nicolas Maduro som sin etterfølger. 

Les også: 

Tyrkia – Europas syke mann er tilbake

Endringer i skattereglene for 2019 som kan påvirke deg

Diktatur

Nicolas Maduro
Nicolás Maduro. Bilde: Wikipedia.

Maduro ble valgt som president med knapt flertall (50,6 %) i et omdiskutert valg i 2013. I valget på nasjonalforsamling i 2015 tapte Maduro det flertallet partiet hans hadde holdt siden 1999, mens han i 2018 ble gjenvalgt i et valg som stort sett blir sett på som ugyldig utenfor Venezuela. Maduro har altså mistet svært mye av den folkelige støtten som den karismatiske Chavez hadde opparbeidet seg (eller som han hadde kjøpt seg ved hjelp av oljepenger). 

At presidenter har jukset seg til valgseier har vi sett mange ganger før, uten at dette nødvendigvis gjør dem til diktatorer. Maduro har derimot gått et godt stykke lenger. Etter å ha tapt flertallet i nasjonalforsamlingen vedtok den Maduro-styrte høyesterett at nasjonalforsamlingen hadde opptrådt i strid med forfatningen, og avsatte den. Den selvutnevnte president Guaido er stortingspresidenten for en folkevalgt forsamling som er erklært ugyldig av landet høyesterett. Den dømmende makten, som ikke er folkevalgt, og den utøvende makten (gjennom en president som har jukset seg til valgseier) har avsatt landets folkevalgte lovgivende forsamling. Maduro og hans styre kan altså ikke sies å ha en demokratisk legitimitet, selv om de har opprettet en ny nasjonalforsamling og gjennomført et tvilsomt valg på denne. Situasjonen i dag er at man i Venezuela har to konkurrerende nasjonalforsamlinger, som begge gjør krav på å være den legitime lovgivende makt i landet. 

Les også: 

6 tegn på at du er klar til å gå av med pensjon

Bør jeg investere i leilighet til barna?

Vanstyre

Det store problemet i Venezuela er at økonomien har kollapset på grunn av langvarig og tiltakende vanstyre. Akkurat som regimene i en Ayn Rand-roman, har bussjåføren Maduro innført priskontroller, pålagt produsenter å selge varer til priser under selvkost og latt seddelpressen løpe løpsk.  Samtidig har det statlige oljeselskapet nærmest kollapset, og oljeproduksjonen er mer enn halvert. Sammen med fallet i oljeprisen har dette ført til at staten ikke lenger kan forsørge de store fattige massene, mens livsgrunnlaget er revet bort fra middelklassen. Alt dette gjør at man gjennomlever en historisk økonomisk, politisk og sosial krise med sult, hyperinflasjon, masseutvandring og politisk ustabilitet. 

Les også: 

Dette må du vite om Regjeringens nye pensjonsforslag

Forvaltningshuset etablerer allianse med Söderberg & Partners

Oljepris

Sett fra et norsk ståsted er det innvirkningen på oljeprisen som påvirker oss i størst grad. Lidelsene det venezuelanske folk opplever er selvfølgelig moralsk tyngende, men det påvirker ikke våre finanser. På kort sikt har oljeprisen ikke reagert i nevneverdig grad på uroen, noe som må tolkes som at aktørene i markedet ikke tror på noen endring i hvor mye olje som kommer ut på markedet fra Venezuela. Det er lite trolig at produksjonen vil kunne ta seg veldig fort opp etter år med underinvesteringer og elendig drift av installasjonene. Samtidig har USA, som følge av at de ikke anerkjenner Maduro, blokkert for pengebetalinger til regimet. Dermed har olje fra Venezuela blitt stengt ute fra oljemarkedet. Dette betyr ikke at oljeeksporten vil opphøre, men denne oljen må selges med rabatt og betales via alternative kanaler. Inntil Maduro-regimet faller, vil ikke oljemarkedet forskuttere en økning av oljeproduksjonen i Venezuela, men om dette skjer kan vi forvente oss en viss nedgang i oljeprisen. 

Fremtiden vil vise om Maduros regime smuldrer opp innefra som følge av internasjonalt press. Det forutsetter at noen av hans støttestillere i hæren og ordensmakten vender seg til Guadio. Forhåpentligvis vil de sette folkets fremtid foran egen posisjon og lojalitet til en diktator. Faren for væpnet konflikt er stor. 

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x