fbpx

Aksjesparekonto

Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto gjør det enklere for deg som privatperson å spare i aksjer og aksjefond. Du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond innenfor aksjesparekontoen uten at du må betale løpende skatt på gevinster. Du kan ta ut alt du har satt inn på kontoen uten å komme i skatteposisjon, det gjør du først når gevinsten tas ut av kontoen. Det gjør det enklere å vedlikeholde investeringsstrategien sin, uten å bekymre seg for at en skatteregning skal komme i veien (så lenge pengene holdes på aksjesparekontoen).

Noen fordeler med Aksjesparekonto

  • Gunstig overgangsregler ut 2019. Du kan flytte dine eksisterende aksjefond og enkeltaksjer inn på en aksjesparekonto uten at det utløser skatt.
  • Kjøp og selg børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond uten å utløse gevinstbeskatning.
  • Du kan ta ut det du har satt inn på aksjesparekontoen uten å betale skatt. Først når du tar ut gevinster fra Aksjesparekontoen, vil det påløpe skatt.
  • Du kan handle i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond i land hjemmehørende innenfor EØS.
  • Det er enkelt å flytte eksisterende investeringer til aksjesparekonto hos Forvaltningshuset.

Nyheter fra 01.01.2019 – ordningen har blitt mer fleksibel

  • Utbytte inkluderes i ordningen. Dette innebærer at utbytte ikke lenger skattlegges umiddelbart, men at det utsettes til midlene tas ut av kontoen. Det blir da å anse som urealisert gevinst på lik linje med annen urealisert gevinst som står på aksjesparekontoen.
  • Overføring av verdipapirer mellom kontoer uten beskatning.
  • Delvis overføring fra aksjesparekontoen. I motsetning til tidligere hvor hele kontoen måtte overføres i sin helhet, kan nå deler av en konto overføres til en annen aksjesparekonto. Dette er en viktig forbedring av aksjesparekontoen, og vil kunne gjøre det enklere eksempelvis ved et samlivsbrudd eller arveoppgjør med flere arvinger.

Ønsker du å vite mer?

Hva er aksjesparekonto?

Hva er aksjesparekonto?
Hva er aksjesparekonto?

Det er en løsning som gir privatpersoner tilnærmet de samme fordelene som investeringsselskaper får med fritaksmetoden. Med aksjesparekonto kan du kjøpe og selge børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond uten å betale løpende gevinstbeskatning. Midlene kommer ikke til beskatning så lenge de ikke tas ut av kontoen. Du vil da kunne ha pengene investert i stedet for å betale løpende skatt.

Flytting av sparebeholdningen til Aksjesparekonto

Dersom du allerede har opprettet en aksjesparekonto, kan du enkelt flytte den mellom aktører uten at det medfører realisering av gevinster. Så lenge flyttingen skjer fra en aksjesparekonto til en annen.

Vi hjelper deg å sørge for at flyttingen av aksjer og aksjefond inn på en aksjesparekonto eller mellom aksjesparekonti går sømløst og enkelt. Selve flyttingen tar normalt ti virkedager, men kan ta lenger tid i perioder med stor pågang.

Har du opprettet Aksjesparekonto hos en annen tilbyder og ønsker å flytte Aksjesparekontoen din til oss, kan du enkelt gjøre det ved å ta kontakt i dag.

Les også: Skatteamnesti for deg med aksjer og aksjefond

Informasjon om skatt på Aksjesparekonto

Skattereglene som gjelder for aksjesparekonto er spesielt gunstige. Du slipper å betale skatt når du selger aksjer og aksjefond med gevinst, så lenge pengene beholdes innenfor kontoen. Ønsker du å ta penger ut fra Aksjesparekontoen din, kan du ta ut helt opp til beløpet du har satt inn i tillegg til opparbeidet skjermingsfradrag – uten at det påløper skatt. Du må betale først skatt når du tar ut beløp som overstiger det.

Anta at du har kjøpt aksjefond for 100 000 kroner. Verdien stiger deretter til 150 000 kr. Da kan du ta ut 100 000 kroner uten at dette utløser noen gevinstbeskatning (det er reelt sett noe høyere pga. opparbeidet skjermingsfradrag også, men det er ikke hensyntatt her).

Gevinst/tap utover skjermingsfradraget skattlegges som alminnelig inntekt, men med en oppjusteringsfaktor. For 2019 er skattesatsen for alminnelig inntekt 22 prosent, og oppjusteringsfaktoren for gevinst/tap er 1,44. I praksis betyr det at skattesatsen for aksjeinntekter er 22 prosent x 1,44 = 31,68 prosent.

Les også: Hva er aksjesparekonto?

Dette må du vite

Etter loven opptjenes det ikke renter på bankkontoen i Aksjesparekontoen. Har du aksjer eller aksjefond med urealisert tap, kan disse overføres til aksjesparekonto uten skattemessig kontinuitet, det vil si at du kan få fradrag for tapet året etter overføringen. Dette kan du velge selv. Ved overføring etter overgangsregelen vil inngangsverdien inkludert opparbeidet skjerming bli ny inngangsverdi på Aksjesparekontoen, og øke beløp som kan tas ut skattefritt. Tap ved salg på Aksjesparekontoen føres mot gevinster på andre investeringer.

Ønsker du å prate med oss?

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x