fbpx

Aksjesparekonto

Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto gjør det enklere for deg som privatperson å spare i aksjer og aksjefond. Her kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at du må betale løpende skatt på gevinster. Gevinsten kommer først til beskatning når du tar den ut av kontoen. Hos Forvaltningshuset er det kostnadsfritt å opprette en aksjesparekonto.

Fordeler med Aksjesparekonto

  • Gunstig overgangsregel i 2018. Du kan flytte dine eksisterende aksjefond og enkeltaksjer inn på Aksjesparekonto uten at det utløser skatt.
  • Kjøp og selg børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond uten å utløse gevinstbeskatning.
  • Du kan ta ut det du har satt inn på aksjesparekontoen uten å betale skatt. Først når du tar ut gevinster fra Aksjesparekontoen, vil det påløpe skatt.
  • Du kan handle i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond i land hjemmehørende innenfor EØS.

Forvaltningshusets frister for når overføring til aksjesparekonto må være igangsatt:
– Fra eksterne leverandører: torsdag 29. november 2018
– Interne overføringer: torsdag 20. desember 2018

Hva er aksjesparekonto?

Hva er aksjesparekonto?
Hva er aksjesparekonto?

Det er en løsning som gir privatpersoner tilnærmet de samme fordelene som investeringsselskaper får med fritaksmetoden. Med aksjesparekonto kan du kjøpe og selge børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond uten å betale løpende gevinstbeskatning. Midlene kommer ikke til beskatning så lenge de ikke tas ut av kontoen. Du vil da kunne ha pengene investert i stedet for å betale løpende skatt.

Flytting av sparebeholdningen til Aksjesparekonto

Dersom du allerede har opprettet en aksjesparekonto, kan du enkelt flytte den mellom aktører uten at det medfører realisering av gevinster. Så lenge flyttingen skjer fra en aksjesparekonto til en annen.

Vi hjelper deg å sørge for at flyttingen av aksjer og aksjefond inn på en Aksjesparekonto eller mellom aksjesparekonti går sømløst og enkelt. Selve flyttingen tar normalt ti virkedager, men på grunn av stor pågang blant aktører i bransjen kan det ta noe lengre tid.

Har du opprettet Aksjesparekonto hos en annen tilbyder og ønsker å flytte Aksjesparekontoen din til oss, kan du enkelt gjøre det ved å ta kontakt i dag. Våre frister for når overføring til aksjesparekonto må være igangsatt finner du lenger opp i artikkelen.

Les også: Skatteamnesti for deg med aksjer og aksjefond

Informasjon om skatt på Aksjesparekonto

Skattereglene som gjelder for aksjesparekonto er spesielt gunstige. Du slipper å betale skatt når du selger aksjer og aksjefond med gevinst, så lenge pengene beholdes innenfor kontoen. Ønsker du å ta penger ut fra Aksjesparekontoen din, kan du ta ut helt opp til beløpet du har satt inn – uten at det påløper skatt. Du må betale først skatt når du tar ut mer enn det beløpet du har satt inn.

Anta at du har kjøpt aksjefond for 100 000 kroner. Verdien stiger deretter til 120 000 kr. Da kan du ta ut 100 000 kroner uten at dette utløser noen gevinstbeskatning.

Les også: Hva er aksjesparekonto?

Dette må du vite

Etter loven opptjenes det ikke renter på bankkontoen i Aksjesparekontoen. Har du aksjer eller aksjefond med urealisert tap, må du selv vurdere om disse skal overføres til Aksjesparekonto. Salg utenfor Aksjesparekontoen gir rett til tapsfradrag i salgsåret (men skjermingsfradraget bortfaller) og salgsbeløpet kan da eventuelt overføres til Aksjesparekontoen. Ved overføring etter overgangsregelen vil inngangsverdien inkludert opparbeidet skjerming blir ny inngangsverdi på Aksjesparekontoen, og øke beløp som kan tas ut skattefritt. Tap ved salg på Aksjesparekontoen føres mot gevinster på andre investeringer.

Ønsker du å vite mer?

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x