fbpx

6 tegn på at du er klar til å gå av med pensjon

Det handler om å finne riktig tidspunkt

Når kan du pensjonere deg? Det er et viktig spørsmål å ta hensyn til når du skal spare og planlegge for fremtiden, spesielt om du ønsker å pensjonere deg tidlig. Jo tidligere du går av med pensjon, desto mer tid vil du få til å dra på reiser, besøke familie eller å begynne med en hobby du ikke har kunnet prioritere tidligere. Men å finne det riktige tidspunktet er viktig for å vite at du har spart nok. Disse 6 tegnene kan være gode indikasjoner på at du i det minste er økonomisk klar for å pensjonere deg.

#1 Du er gjeldfri

Studielån, billån, kredittkort og boliglån – alle ulike typer gjeld kan være med på å påvirke din evne til å spare og investere til pensjon. Hvis du møter pensjonstilværelsen med høy gjeld, kan det være med på å forme hvordan du kan leve som pensjonist og hvilken livsstil du kan tillate deg.

Hvis du er gjeldfri, kan spørsmålet «når kan jeg pensjonere meg?» være mye enklere å svare på. Når det ikke er noe gjeld med i regnestykket, vil budsjettet ditt være mer fleksibelt.

#2 Du har oversikt over hva du vil ha behov for som pensjonist

En av de største hodepinene du sannsynligvis vil møte på når du planlegger for pensjonstilværelsen, er å i forkant vite hvor mye du kommer til å ha behov for. Du skal jo tre inn i en ukjent tilværelse, og det er vanskelig å vite hvor mye du vil ha behov for før du faktisk er pensjonist. Det vil likevel være hensiktsmessig å gjøre noen beregninger, slik at du er forberedt og har et estimat på hvor mye penger du kan bruke for å opprettholde den livsstilen som du selv ønsker. Det inkluderer å ta høyde for standard utgiftsposter som blant annet bolig, eventuelle hytter, mat, transport, forsikringer og helseutgifter – i tillegg til ekstrautgifter.

Hvis du estimerer et beløp du du kan bruke per år, i tillegg til å ta høyde for hvor mange år du sannsynligvis kommer til å være pensjonist, vil du kunne estimere når du bør kunne gå av med pensjon. Er du for kjapp på avtrekkeren, kan du risikere å sitte igjen med for lite penger mot slutten av livet.

Les også: 

Dette må du vite om Regjeringens nye pensjonsforslag

Slik bør du investere i ulike faser av livet

#3 Du har ikke lagt alle eggene i en kurv

Det er ofte lurt å ha flere ben å stå på, og dette gjelder også når det kommer til pensjonssparingen. Mange nordmenn bruker egen bolig som sparemåte til egen pensjon. I utgangspunktet kan det å investere i bolig være en god løsning, men de færreste har lyst til å selge boligen sin når de skal gå av med pensjon. Da får man heller ingen økonomisk glede av det selv som pensjonist.

For uten folketrygden, som skal sikre alle et minste inntektsnivå, så har vi i Norge det vi kaller obligatorisk tjenestepensjon (OTP). De fleste slike pensjonsordninger er i dag innskuddsbaserte, som betyr at arbeidsgiver setter av en fast prosentandel av arbeidstakernes lønn som øremerkes pensjon. Minimumskravet er 2 % av inntekt mellom 1G og 12G, der 1G tilsvarer folketrygdens grunnbeløp. Dette skal være med å sikre at inntektsfallet når man går av med pensjon ikke blir fullt så dramatisk.

Dessverre er det slik at folketrygd og OTP sjelden er nok til å leve opp til nordmenns forventninger knyttet til egen pensjonstilværelsen. For alle med innskuddsordninger med en innskuddssats på 2 %, vil man sannsynligvis ikke være i stand til å opprettholde en ønsket og ofte opparbeidet livsstil som pensjonist.

For å være i stand til det, er man nødt til å bidra på egenhånd. Og da gjelder det å finne riktig spareform, da det er flere alternativer.

Når man snakker om pensjon, så er jo individuell pensjonssparing (IPS) en åpenbar spareform å tenke seg. Her kan man spare inntil 40.000 kroner i året, og få skatteutsettelse på sparebeløpet tilsvarende den til enhver tid gjeldende skattesatsen for alminnelig inntekt. Innskuddene kommer imidlertid til beskatning når pengene skal tas ut igjen, så det er kun snakk om en skatteutsettelse. Et positivt aspekt ved denne spareformen, men som også er den åpenbare ulempen, er at man binder innskuddene til man når pensjonsalder. Altså er det både disiplinerende av natur, men også svært forpliktende.

Derfor kan det være lurt å dele opp sparingen, slik at noe kan være mer likvid og tilgjengelig dersom det skulle oppstå et behov for det. Selv om vi forsøker så godt vi kan å spå vår egen økonomiske fremtid, er det fornuftig å erkjenne at det kan dukke opp uforutsette hendelser og at livssituasjoner kan endres. Det er vel neppe noen som planlegger mot en arbeidsulykke eller et samlivsbrudd noen år frem i tid. Men det kan likevel skje.

Aksjesparekonto er en løsning som egner seg for langsiktig og likvid sparing. Ettersom slik sparing er likvid, så kan det være like naturlig å spare til en hytteinvestering man planlegger om 10 år som det vil være å spare til pensjon frem i tid. Selve ordningen med aksjesparekonto kan du lese mer om her.

#4 Du har forsikringer i orden

Helseproblemer øker som oftest med alderen, det er derfor viktig å påregne økte helseutgifter når man skal estimere hvor mye man må spare til pensjon.

I tillegg til å ha en buffer, bør du skaffe deg en helseforsikring som dekker utredning av lidelser. En helseforsikring gir som oftest raskere behandling av mindre alvorlige lidelser som for eksempel øye-, skjelett-, og muskelplager. Dette er lidelser hvor ventetiden i det offentlige kan være lang.

I tillegg til helseproblemer, bør man ta høyde for at andre uforutsette utgifter kan dukke opp, og det meste kan man forsikre seg mot. Når uhellet først skjer, pleier det som regel å bli veldig dyrt. En buffer vil kanskje ikke være nok til å betale store skader på hus og eiendom. Fuktskader på badet? Har vaskemaskinen gått i stykker? Har bilen streiket for endte gang? Forsikring kan være veldig hendig, for å sikre seg mot høye uforutsette utgifter.

Les også: 

Økonomisk uavhengighet – den store muligheten

Sparer du nok for fremtiden? De fleste gjør ikke det

#5 Barna dine er økonomisk uavhengige

Hvis du har barn, vet du hvor dyre de kan være i drift og at utgiftene ikke alltid stopper når de blir eldre. Studenter for eksempel, kan trenge hjelp til å betale husleie, skolebøker, skoleavgifter og lignende kostnader som dukker opp. Og etter de er ferdige med skolen, skal de også ut i arbeids- og boligmarkedet, som de fleste også trenger økonomisk hjelp til med i starten.

I andre tilfeller, kan man også ha et barn med spesielle behov, som ikke kan ordne opp selv. Å evaluere hvor godt dine barn vil ha det økonomisk i fremtiden, er derfor en viktig del av planleggingen for pensjonstilværelsen.

#6 Du føler deg klar til å gå av med pensjon

Selv om dette stort sett har handlet om budsjettering og planlegging, så finnes det også følelsesmessige incentiver man bør lytte til, for å finne ut når man skal gå av med pensjon. Det å slutte i jobben kan være en stor livsstilsendring for mange, og du bør definitivt forberede deg mentalt til den dagen du skal slutte.

Tenk på hvilke planer du ønsker å legge for din pensjonstilværelse. Vil du starte en bedrift? Begynne med en hobby? Reise verden rundt? Jobbe frivillig? Og i tillegg, spør deg selv hvilke mål du har for førtidspensjonen. Er det for å flykte fra en jobb du ikke trives i, eller er det andre faktorer som spiller inn? Jo klarere tankene dine er, desto enklere vil det bli å fatte en riktig beslutning som du kan leve med.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x