fbpx

3 grunner til at suksessfulle bedrifter trenger en mangfoldig arbeidsstyrke

En mangfoldig arbeidsstyrke er ikke noe bedrifter bør strebe etter kun for å se bra ut på papiret. Det fører faktisk til bedre resultater over hele linjen.

Bedrifter som ligger i toppsjiktet målt etter rasemessig og etnisk mangfold har 35 % høyere sannsynlighet for å oppnå økonomiske resultater som ligger over gjennomsnittet målt mot sine konkurrenter. For bedrifter som ligger i toppen når det gjelder å ha en kjønnsbalansert arbeidsstyrke er sannsynligheten 15 % høyere.

En mangfoldig arbeidsplass gir massevis av fordeler. Vi har her plukket ut tre fordeler vi vil se nærmere på. Hvis du vil høre mer, anbefaler vi deg å sjekke ut presentasjonen til Vicki Pickering.

1. Det er bra for business

PwC har funnet ut at selskaper med høyt mangfold oppnår en høyere markedsandel og har et konkurransefortrinn når de skal kapre nye markeder – et «mangfoldsutbytte» som først ble kvantifisert i en undersøkelse fra Center for Talent Innovation (CTI). Bedriftsledere anerkjenner dette i økende grad, noe undersøkelsen 18th Annual Global CEO Survey også viser, der 85% av konsernsjefene i selskaper med en formell strategi for mangfold og inkludering sa at de har forbedret bunnlinjen sin.

Det kan virke åpenbart, men jo større mangfold et selskap har, desto flere potensielle kunder kan de nå ut til. Ved å ha medarbeidere med ulik bakgrunn, kommer man frem til bedre løsninger på utfordringer man møter på veien. Hvis du ikke har en mangfoldig arbeidsplass derimot, klarer du kanskje ikke å takle problemene som oppstår på best mulig måte. For eksempel, hvis du ikke har ansatte med asiatisk bakgrunn, vil det være mye vanskeligere å lykkes i det asiatiske markedet. Du kan gjøre så mye research du bare vil, men å ha ansatte som faktisk stammer fra den asiatiske kulturen vil være en enorm fordel.

Redington har erfart at det å ha ansatte som snakker samme språk som europeiske klienter har resultert i sterkere relasjoner og nye forretningsmuligheter.

Les også: 

Påvirker hjernen investeringsbeslutningene våre?

150 milliarder i aksjefond på flyttefot

2. Det gir de ansatte mulighet til å lære og vokse

Til syvende og sist, er en bedrift en samling av individer. Virksomheten vil leve eller dø avhengig av den kollektive innsatsen fra sine ansatte. De fleste konsernsjefer har en målsetning om at selskapet de leder skal vokse, og da er det naturlig at også de ansatte får muligheten til å vokse. Å jobbe med folk med ulike bakgrunner, som tenker og handler på ulike måter er en god pådriver for personlig utvikling.

Ved å jobbe med mennesker med ulik bakgrunn og med ulik måte å jobbe på, lærer vi og får et annet perspektiv på ting. Ulike synspunkter fører til bedre beslutninger, og er med på å drive frem en prestasjonskultur.

3. Det er det rette å gjøre

Mangfold på arbeidsplassen har blitt bedre, men det er fortsatt en lang vei å gå. Ta likestilling for eksempel; selv om kvinner utgjør 60 % av alle universitetsutdannede, er kun 3 % av lederne over hele verden kvinner. Samtidig representerer kvinner og jenter to tredjedeler av verdens analfabeter.

Mangfold på arbeidsplassen gagner ikke bare bedriftene selv, men også økonomiene de opererer i. Forskning fra den frivillige organisasjon Catalyst viser at høyere kvinnelig sysselsetting kan bidra til å øke BNP med 5 % i USA, 11 % i Italia og 27 % i India. Og disse tallene tar ikke med i betraktning de positive samfunnsmessige effektene som vil følge med økt kvinnedeltagelse i arbeidslivet.

Verden blir mer og mer tilknyttet og åpen. Det er opp til bedriftseiere å sørge for at deres arbeidsstyrke gjenspeiler den verden vi lever i. En mangfoldig arbeidsstyrke er ikke lenger bare «hyggelig å ha». Det er nødvendig å ha for en bedrift for å kunne blomstre – mens de som ignorerer det, vil bli hengende igjen.

Les også: 

Bør du investere i sekundærbolig eller aksjefond?

Hvem blir milliardær?

Enkle tiltak for å skape et godt mangfold på arbeidsplassen

Det må være et reelt fokus på å unngå eksempelvis etnisk kvotering. Målet må være en rekrutteringsprosess som på naturlig vis fører til en mangfoldig arbeidsstyrke, ikke at bedrifter vil se bra ut på papiret.

Fokuset må alltid være å ansette den rette personen for jobben, uavhengig av bakgrunn, samtidig som mangfold sikres.

På seniornivå:

  • Mye forskning viser at rekruttering av kvinnelige ledere tar lenger tid og krever en større grad av involvering, men at det er verdt det.
  • ‘Tilbake i jobb’-ordninger fungerer. Selskapet Invesco Perpetual viser til Redington som grunnen til at de tok steget og startet en lignende ordning.
  • Bruk et bredere utvalg av rekrutteringsbyråer, ikke bare de som spesialiserer seg på finans (for bedrifter i finansbransjen).
  • Bruk forskjellige kanaler, f.eks. rekrutteringsbyråer, databaser, sosiale medier, henvisninger.

På juniornivå:

  • Rekrutter blant topp 10 studenter fra lavere rangerte universiteter, i stedet for blant topp 100 studenter fra høyere rangerte universiteter.
  • Rekrutter kandidater uten universitetsutdannelse, tilby for eksempel praksisplasser til andre kandidater (Redington rekrutterer blant annet fra RedSTART, Investment 20/20 og gjennom sine Corporate Social Responsibility (CSR)-aktiviteter.
  • Ved å delta på karrieremesser som ikke fokuserer på finans (for bedrifter i finansbransjen), samt ved å involvere seg i forskjellige typer klubber, foreninger og lag.

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x