fbpx

150 milliarder i aksjefond på flyttefot

Under halvparten er flyttet over på Aksjesparekonto

Ved årsskiftet stenger en av tidenes beste overgangsordninger for norske privatinvestorer som eier aksjer og aksjefond. Med en samlet forvaltningskapital på rundt 150 milliarder kroner i aksjefond kan det være mye å spare ved å flytte investeringene til en Aksjesparekonto.

Tidligere var det kun investorer med et eget investeringsselskap som kunne utsette skatt til den dagen man tok ut gevinster i form av utbytte til privat hånd. Nå har det kommet en spareform som gir de samme mulighetene for privatpersoner, nemlig Aksjesparekonto.

Les mer om Aksjesparekonto her.

– Aksjesparekonto er på mange måter en gavepakke til den langsiktige norske privatinvestoren. Nå kan man kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at det utløser beskatning. Det vil gjøre det enklere å ta løpende investeringsbeslutninger med utgangspunkt i investeringsstrategien man har lagt, uten å måtte tenke på hvilke skattemessige konsekvenser de beslutningene får, sier Michael V. Sivertsen, administrerende direktør i Forvaltningshuset.

Gevinster man opparbeider seg over tid kommer nemlig ikke til beskatning før de tas ut av kontoen. Man kan også ta ut det man opprinnelig har satt inn på Aksjesparekontoen, uten å komme i skatteposisjon. Det er først når man tar ut gevinster at man må betale skatt.

– I tillegg har regjeringen i Statsbudsjettet for 2019 foreslått endringer som vil ta hensyn til viktige forhold knyttet til arv og generasjonsskifte, og som bedrer fleksibiliteten man har til å dele opp Aksjesparekontoen, applauderer Sivertsen.

Fristen nærmer seg

Dersom du har investert langsiktig i aksjer og aksjefond, og eier disse investeringene på privat hånd, sitter du sannsynligvis med opptjente gevinster. Salg av disse investeringene vil i utgangspunktet utløse skatt. Ved å flytte disse investeringene til en Aksjesparekonto før årsskiftet vil du oppnå friheten til å kunne selge disse uten å tenke på skatten før du skal ta pengene ut og bruke dem på noe annet.

Hvis du ikke allerede har opprettet en Aksjesparekonto, så begynner du å få knapt med tid for å rekke det før årsskiftet. Overgangsperioden gjelder frem til 31.12.2018, men på grunn av stor pågang er fristen for å be om flytting stort sett satt en måned tidligere hos de ulike tilbyderne.

Ønsker du å vite mer?

Trykk her for å bli kontaktet

Kun 1 av 2 har flyttet ved utgangen av 1. halvår i år

Tall fra Verdipapirfondenes forening viser at det per 30. juni i år var blitt opprettet over 338 000 Aksjesparekonti her til lands – og at det totalt var plassert over 61 milliarder kroner på kontiene. Det betyr at mindre enn halvparten av midlene som er plassert i aksjefond er flyttet over.

Som nevnt begynner man å få dårlig tid dersom man ønsker å gjennomføre en flytting til Aksjesparekonto innen årsskiftet og utløpet av overgangsperioden. På generelt grunnlag anbefaler vi alle som ikke allerede har opprettet en Aksjesparekonto og som sitter i gevinstposisjon om å etablere det i november i år, slik at man får benyttet seg av den gunstige overgangsperioden.

– Vi merker tydelig at trykket for å etablere Aksjesparekonto har tatt seg betydelig opp nå i høst. Selv om de fleste av våre klienter uten investeringsselskap allerede har opprettet en Aksjesparekonto, er det mange som ønsker å få flyttet investeringer fra andre leverandører før overgangsperioden stenger ved årsskiftet, sier Sivertsen.

Ta kontakt med Forvaltningshuset for å etablere en Aksjesparekonto

Trykk her

Aksjesparekonto også for deg med urealisert tap

Selv for investorer som eier aksjer og aksjefond med urealiserte tap kan det være hensiktsmessig å etablere en Aksjesparekonto nå. Investeringer som står i tap kan overføres til en Aksjesparekonto og samtidig utløse tapsfradraget, slik at det fremkommer på neste års Skattemelding. Når investeringene først er flyttet over, kan man vurdere investeringsporteføljen sin på nytt.

Fordeler med Aksjesparekonto

  • Kjøp og selg børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond uten å utløse gevinstbeskatning
  • Innskutte midler tas ut først uten at det utløser skatt for opptjente midler
  • Gir rett til skjermingsfradrag
  • Skattemessig kontinuitet ved arv, gave og overføring til ektefelle
  • Gunstige overgangsregler ut 2018

Følg Forvaltningshuset på Facebook, Twitter og LinkedIn.

Vil du vite mer om Forvaltningshuset?

Ta en uforpliktende prat med oss

Motta nyheter fra Forvaltningshuset!

Få unik innsikt og hold deg oppdatert på markedet.

x